รับจด อย. เครื่องมือแพทย์

รับจด อย. เครื่องมือแพทย์
-บริการขอใบอนุญาต (จด อย. เครื่องมือแพทย์) นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือขาย ส่งออกเครื่องมือแพทย์
-ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือและแผ่นพับ
-ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
-ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
-ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์
-การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะประกอบกิจการดังกล่าว
-ขึ้นทะเบียนทั้งใช้กับคนและ

Visitors: 62,716