ขอเครื่องหมายฮาลาล (HALAL)

ขอเครื่องหมายฮาลาล (HALAL)

ขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ขอรับรองฮาลาล (HALAL) ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่จะต้องของรับรองฮาลาล รับรองฮาลาลแล้วมีประโยชน์อย่างไร ผู้ประกอบการหลายท่านที่ต้องการขอรับรองฮาลาลหรือขอใช้เครื่องหมายฮาลาลกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เบื้องต้นสินค้าของท่านได้รับการรับรองจากอย. แล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้มีการขอขึ้นทะเบียนกับ อย. สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนกับ อย.ก่อนได้ เพื่อนำใบรับรองจากอย. ยื่นประกอบการขอรับรองฮาลาล หรือหากไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน อย. จะได้หรือได้ไม่ คำตอบคือ ได้ ปัจจุบันมีการขอรับรองฮาลาลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มยอดจำหน่ายให้กับอีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้ามาจำหน่าย นำเข้ามาแบ่งบรรจุ หรือผลิตเพื่อจำหน่ายหรือส่งออก

Visitors: 62,714