บริการด้านต่างๆของเรา

บริการด้านต่างๆของเรา

 

งานบริการด้านธุรกิจ

- งานบริการรับขึ้นทะเบียน อย.สินค้าทุกประเภท

- งานบริการรับขอนำเข้าสินค้าเข้าสู่ราชอณาจักร ไทย

- งานบริการรับขอส่งออกสินค้าออกนอกราชอณาจักร ไทย

- งานบริการขออนุญาตสถานที่ ทุกประเภท

- งานบริการวาดแปลน สถานที่

- งานบริการจดทะเบียนบริษัท

- งานบริการรับทำบัญชี

- งานบริการ ยื่นภาษี

 

งานบริการกฎหมาย และ ทนายความ

- งานบริการปรึกษากฎหมาย

- งานบริการฟ้องคดีแพ่ง

- งานบริการฟ้องคดีอาญา

- งานบริการต่อสู้คดีความ

- งานบริการเจรจาต่อรอง

- งานบริการจัดการมรดก

- งานบริการรับรองบุตร

- งานบริการทำคดีปกครอง

- งานบริการรับรองบุตร

 

หากท่านสนใจในบริการใดๆของเราสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 099-096-4440 ,02-103-1961

หรือผ่านอีเมล SLS2017law@hotmail.com, SLS2017law@gmail.com ไอดีไลน์ @sls2017law หรือ slslaw1

Visitors: 62,716