จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ ตราสินค้า)

เครื่องหมายการค้า หรือที่เรียกกันว่า โลโก้ หรือแบรนด์นั้น เป็นสิ่งที่ใช้กับสินค้า หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของคุณกับสินค้าของผู้ค้ารายอื่น และช่วยให้ลูกค้าจดจำสินค้าของคุณได้ เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าและได้รับการป้องกันผู้อื่นลอกเลียนแบบ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

Visitors: 62,715