ทนายพัทยา  แนวคำพิพากษาศาลฎีกา

ความรู้ และ คำพิพากษาศาลฎีกา

 

หรือติดามได้ที่ Facebook page : ทนายพัทยา

Link : www.facebook.com/lawyerinpattaya

วันนี้ วันดี #ทนายพัทยา ขอนำความรู้ดีๆมาฝากกัน ผิดสัญญาถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายทำอะไรได้บ้าง แจ้งความตำรวจได้ไหม ไปดูกัน
___________________________________

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม #ทนายพัทยา 

 - โทร 063-995 3361 หรือ 02-103 1961
 - LINE ID : lawyerpattaya
 - Email : sls2017law@gmail.com
 - http://www.lawyerthailand.biz/
__________________________________________

ขั้นแรกของการติดตามหนี้

ส่วนมากจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ (Notice) ไปยังลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากลูกหนี้เพิกเฉย จะทำให้มีการฟ้องร้องบังคับคดีต่อไป

ต้องฟ้องร้องบังคับคดีเท่านั้น

การผิดสัญญาทางแพ่ง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการทำผิดสัญญาต่าง ๆ ต่อกันต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน และไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจได้เพราะไม่ใช่คดีอาญา

แถมๆ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213

ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้

เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้

ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้

อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

มีปัญหา #ทนายพัทยา พร้อมให้ปรึกษานะครับ เรามีหลายสาขา ดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงแน่นอน

#ทนายพัทยา มีความรู้ดีๆมาฝากกัน การที่ นายวงแชร์ออกเงินแทน ลูกวงผู้ประมูลแชร์ไปแล้วและไม่ส่งเงินที่ต้องส่งให้ครบการกระทำเช่นนี้ไม่เข้าลักษณะเป็นการ กู้ยืมเงิน ได้ยังไง เรามีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1327/2500 มาฝากกัน

___________________________________

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม #ทนายพัทยา 

 - โทร 063-995 3361 หรือ 02-103 1961
 - LINE ID : lawyerpattaya
 - Email : sls2017law@gmail.com
 - http://www.lawyerthailand.biz/
__________________________________________

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1327/2500
 
การที่โจทก์ผู้เป็นนายวงแชร์ออกเงินแทนจำเลยลูกวงผู้ประมูลแชร์ไปแล้วและไม่ส่งเงินที่ต้องส่งให้ครบ การกระทำเช่นนี้ไม่เข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ไม่เป็นการเข้าหุ้นส่วนและไม่เป็นการเล่นการพนันขันต่อ พฤติการณ์ระหว่างนายวงแชร์กับลูกวงใกล้ไปทางค้ำประกัน เมื่อโจทก์ออกเงินแทนจำเลยไป โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยชดใช้คืนได้
Visitors: 62,715