ปรึกษาคดีแรงงาน

การที่ลูกจ้างถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง ลูกจ้างถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมหรือนายจ้างได้รับความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ลูกจ้างหรือนายจ้างต้องการเรียกค่าเสียหาย เราสามารถจัดทีมทนายความเพื่อช่วยเหลือในการฟ้องร้องค่าเสียหาย

บริษัท เอสแอลเอส(2017) จำกัด

      มีทนายความที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ หากท่านมีปัญหาปรึกษาด้านกฎหมายหรือต้องการให้เราเป็นทนายความให้ เรามีทีมทนายความคอยให้คำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 063-995-3361 ,02-103-1961 หรือผ่านอีเมลSLS2017law@hotmail.com, SLS2017law@gmail.com ไอดีไลน์ slslaw

 

 


 • messageImage_1662193319015.jpg
  คดีครอบครัวเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อน โดยต้องคำนึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว เช่น การฟ้องหย่า การขออำนาจในการเลี้ยงดูบุตร ดังน...

 • messageImage_1662192379982.jpg
  คดีล้มละลาย ถึงแม้จะเป็นคดีเฉพาะตัว แต่ก็เกี่ยวกับทรัพย์สินและการดำรงชีพ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ถูกฟ้องเองหรือครอบครัว จึงจำเป็นต้องใช้ทนายความที่มีประสบก...

 • messageImage_1662190837552.jpg
  บริษัท เอสแอลเอส(2017) จำกัด มีทนายความที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ หากท่านมีปัญหาปรึกษาด้านกฎหมายหรือต้องการให้เราเป็นทนายความให้ เรามีทีมทนายความคอยให้คำปรึกษ...

 • messageImage_1662191372341.jpg
  บริษัท เอสแอลเอส(2017) จำกัด มีทนายความที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ หากท่านมีปัญหาปรึกษาด้านกฎหมายหรือต้องการให้เราเป็นทนายความให้ เรามีทีมทนายความคอยให้คำปรึกษ...

 • messageImage_1662191874723.jpg
  บริษัท เอสแอลเอส(2017) จำกัด มีทนายความที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ หากท่านมีปัญหาปรึกษาด้านกฎหมายหรือต้องการให้เราเป็นทนายความให้ เรามีทีมทนายความคอยให้คำปรึกษ...
Visitors: 62,716