ทนายคดีปกครอง

 • รึกษาทนายคดีปกครอง 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 063-9953361 หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com, SLS2017law@gmail.com  

 • ข้อมูลในการให้บริการ 

    เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือ ละเลย หรือ ทำงานล่าช้าเกินควร หรือ ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐละเมิดในสิทธิของผู้เสียหายเราช่วยคุณได้ รวมทั้งการต่อสู้คดีที่ทางหน่วยงานของรัฐฟ้อง เรียกร้องขอความเป็นธรรม เรียกค่าเสียหายจากรัฐและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

 

 • messageImage_1655287536238.jpg
  ปรึกษาทนายคดีครอบครัวและมรดก โทร 063-995-3361 หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.com ข้อมูลในการให้บริการ คดีครอบครัว เช่น ฟ้องหย่า เรียกค่าสินไ...

 • messageImage_1655286621760.jpg
  ปรึกษาทนายคดีผิดสัญญาหรือละเมิด โทร 063-995-3361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.com ข้อมูลในการให้บริการ สัญญาเกิดจากความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ...

 • messageImage_1654845613473.jpg
  ปรึกษาทนายคดีล้มละลาย โทร 063-995-3361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.com ข้อมูลในการให้บริการ เขียนคำฟ้องล้มละลาย ยื่นคำให้การแก้ฟ้อง ยื่นคำ...
Visitors: 62,713