ทนายสู้คดีอาญา

  ปรึกษาทนายคดีอาญาโทร 063-995-3361    หรือ        
สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com, 
SLS2017law@gmail.com ไลน์ slslaw


ข้อมูลในการให้บริการ

      - ชั้นตำรวจ เช่น พาชี้แจ้งต่อตำรวจ ยื่นประกันตัว ให้คำแนะนำในรูปคดี
      - ชั้นพิจารณาคดี เช่น ยื่นฟ้อง ยื่นประกันตัวต่อศาล ยื่นคำให้การ รวมทั้งในการพิจารณาคดีทั้งหมดของศาลชั้นต้น สู้คดีให้จำเลยเพื่อพ้นผิด ยกฟ้อง ไม่ต้องรับโทษ รอลงอาญา เป็นต้น
      - ชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา ยื่นคำแก้อุทธรณ์หรือฎีกา ขอบรรเทาโทษ พักโทษ ประกันชั้นอุทธรณ์ ประกันชั้นฎีกา 


  • 5.png
    ปรึกษาทนายคดียาเสพติดโทร 063-995-3361 หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ - ชั้นตำรวจ ในการยื่นประกันตัว ให้คำแนะน...

  • ปรึกษาทนายคดีอาญาโทร 063-995-3361 หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ - สู้คดีอาญา ให้จำเลยหรือผู้ต้องหาได้รับอิสระภ...

  • ปรึกษาทนายคดีค้ามนุษย์โทร 063-995-3361 , 099-096-4440 หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.com ไลน์ sls2017ข้อมูลในการให้บริการ - ชั้นตำรวจ ...
Visitors: 62,716