ทนายคดียาเสพติด 063-995-3361

    ปรึกษาทนายคดียาเสพติดโทร 063-995-3361    หรือ       สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com, 
SLS2017law@gmail.com


ข้อมูลในการให้บริการ

      - ชั้นตำรวจ ในการยื่นประกันตัว ให้คำแนะนำในรูปคดี
      - ชั้นพิจารณาคดี ยื่นประกันตัวต่อศาล และการทำคำให้การ รวมทั้งในการพิจารณาคดีทั้งหมดของศาลชั้นต้น 

 


  • ปรึกษาทนายคดีอาญาโทร 063-995-3361 หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ - สู้คดีอาญา ให้จำเลยหรือผู้ต้องหาได้รับอิสระภ...

  • ปรึกษาทนายคดีค้ามนุษย์โทร 063-995-3361 , 099-096-4440 หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.com ไลน์ sls2017ข้อมูลในการให้บริการ - ชั้นตำรวจ ...

  • ปรึกษาทนายคดีอาญาโทร 063-995-3361 หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.com ไลน์ slslawข้อมูลในการให้บริการ - ชั้นตำรวจ เช่น พาชี้แจ้งต่อตำรวจ ...
Visitors: 62,716