บริการงานทนายความ

 

บริการด้านกฎหมายทุกด้าน

           - บริการด้านให้คำปรึกษาในชั้นพนักงานตำรวจ

           - รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรีทาง 063-995-3361

           - เข้ามาขอคำปรึกษาทางกฎหมายที่บริษัทฯ (อาจมีค่าใช้จ่าย)

           - เริ่มต้นฟ้องคดี แพ่ง, อาญา, ล้มละลาย, แรงงาน ฯลฯ

           - เริ่มต้นทำคำร้องต่างๆ เช่น ขอตั้งผู้จัดการมรดก, ขอศาลสั่งเป็นผู้ไร้ความสามารถ, ขอศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ

           - ทำคำให้การในคดีต่างๆ 

           - บริการในการถูกหมายขัง 


  • messageImage_1655112107614.jpg
    ทีมทนายสามารถให้คำปรึกษาและสามารถติดต่อให้ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ หรือ มีการบอกเลิกสัญญา อีกทั้งสามารถเรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดแม้คุณไม่ได้ตกลงในสัญญา หรือ อาจจะมี...

  • messageImage_1654836108328.jpg
    บริการจดทะเบียนบริษัท ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ วางแผนภาษี รับทำบัญชี บริการจดเครื่องหมายการค้า ตรวจสอบเครื่องหมาย ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบ...
Visitors: 32,435