ขอผลิตสินค้า อาหารเสริม

บริการขออนุญาตผลิตอาหารเสริม

      - รับจดทะเบียน อย. อาหารเสริม

      - ขออนุญาตผลิตอาหารเสริม

      - ขออนุญาตโฆษณาอาหารเสริม

      - ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารเสริม

ติดต่อสอบถามการบริการ ขอผลิตอาหารเสริม ได้ที่

เบอร์โทร : 095-649-3606,082-3800808

LINE : 095-649-3606,082-3800808

ID line official account : @SLS2017    


 • messageImage_1661574835223.jpg
  บริการรับขอจดทะเบียน (อย. อาหาร) - ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร - ขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร - ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร - ขออนุญาตโฆษณาอาหาร - ขออนุญาตย้ายที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร - ...

 • messageImage_1662186671985.jpg
  ขอผลิตสินค้า ยา - ขอขึ้น/เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา - ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตขายยา - ขออนุญาตสถานที่ผลิต/ขาย ติดต่อสอบถามการบริการ ขอผลิตยา ได้ที่ เบอร์โทร : 095-649-3606,082-380080...

 • messageImage_1662704090447.jpg
  - ขอขึ้น/เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา - ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตขายยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ - ขออนุญาตสถานที่ผลิต/ขาย ติดต่อสอบถามการบริการ ขอผลิตยาสัตว์ ได้ที่ เบอร์โทร : 095-649-3606,...

 • ห-01.jpg
  บริการขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ - ขออนุญาตสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ - ขอขึ้น/เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา - ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตขายยา ติดต่อสอบถามการบริการ ขอผลิตยาแผนโบราณ ได้ที่ เบอร์โท...

 • messageImage_1661852515006.jpg
  บริการขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน - ขออนุญาตสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน - ขอขึ้น/เปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา - ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตขายยา ติดต่อสอบถามการบริการ ขอผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้ที...

 • messageImage_1661585462020.jpg
  บริการขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง - ขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง - ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง - ขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ติดต่อสอบถามการบริการ ขอผลิตเครื่องสำอาง ได้ที่...

 • messageImage_1661849963101.jpg
  บริการขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ - ขออนุญาตผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ - ขอนำเข้าวัสดุหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ - ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ - ต่ออายุ/เปลี่ยนแ...

 • bv-01.jpg
  การผลิตวัตถุอันตรายจะต้องมีการแจ้งข้อเท็จจริงตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุอันตรายแต่ละชนิดมีการขึ้นทะเบียนรายละเอียดต่างๆที่ไม่เหมือนกัน เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากทางเรามี...
Visitors: 42,951