ขออย.ยา/แผนปัจจุบัน/แผนโบราณ

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาทุกประเภท

 • บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา
 • บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย
 • บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน
 • บริการยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา 
 • จัดเตรียมและเช็คเอกสาร ตามมาตรฐาน ที่ อย.กำหนด 

บริการด้วยใจ ยินดีให้บริการ

ติดต่อสอบถามการบริการ จดอย.เครื่องสำอางได้ที่ 

 • เบอร์โทร : 095-649-3606,082-3800808
 • LINE : 095-649-3606,082-3800808 
 • ID line official account : @SLS2017

 

 

 


 • messageImage_1661574835223.jpg
  บริการขอขึ้นทะเบียน อาหาร รับจดทะเบียน (จด อย.อาหาร) ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร รับขอ อย. เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม ต่ออายุใบอนุญาตอย.ผลิต นำเข้าอาหาร รับขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร ...

 • messageImage_1661585462020.jpg
  ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม การโฆษณาเครื่องสำอาง ธุรกิจอื่นๆ ที...

 • messageImage_1661849963101.jpg
  บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ - บริการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ - ยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ - ขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย...

 • messageImage_1662186584044.jpg
  • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผล...
Visitors: 42,951