ขออย.เครื่องมือแพทย์

บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์

 - บริการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์

 - ยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

 - ขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และประสบการณ์

โดยตรงในการให้บริการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการมาอย่างยาวนาน

การผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์นั้นไม่สามารถเตรียมเอกสารและยื่นจดทะเบียนได้ง่าย จะมีรายละเอียดที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนจัดเตรียม เพราะหากเตรียมเอกสารผิด จะทำให้เสียเวลาในการขอยื่นใหม่ จะทำธุรกิจของท่านช้าลงไปด้วย เพราะด้วยเนื่องจากมีกฎเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยค่อนข้างสูง อีกอย่างท่านะจะต้องจัดเตรียมทุกอย่างใหม่หมด ต้องตรวจสอบใหม่ และยื่นจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพราะความซับซ้อนในการเตรียมเอกสาร รวมทั้งกระบวนบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด หากท่านไม่อยากเกิดความยุ่งยากในส่วนนี้ ทางเรามีบริการดำเนินการให้ท่านได้อย่างราบรื่น เพราะเราจะดำเนินการให้หมด หากท่านไว้ใจให้ทางเราดำเนินการให้กับท่าน 

บริการด้วยใจ ยินดีให้บริการ

ติดต่อสอบถามการบริการ จดอย.เครื่องสำอางได้ที่ 

 • เบอร์โทร : 095-649-3606,082-3800808
 • LINE : 095-649-3606,082-3800808 
 • ID line official account : @SLS2017
 

 

 

 


 • messageImage_1661574835223.jpg
  บริการขอขึ้นทะเบียน อาหาร รับจดทะเบียน (จด อย.อาหาร) ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร รับขอ อย. เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม ต่ออายุใบอนุญาตอย.ผลิต นำเข้าอาหาร รับขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร ...

 • messageImage_1661585462020.jpg
  ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม การโฆษณาเครื่องสำอาง ธุรกิจอื่นๆ ที...

 • messageImage_1661852343455.jpg
  บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาทุกประเภท บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน บริการ...

 • messageImage_1662186584044.jpg
  • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผล...
Visitors: 42,951