ขออย.เครื่องสำอาง/อาหารเสริม

 • ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง
 • รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง 
 • ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง
 • การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
 • การโฆษณาเครื่องสำอาง ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
 • การจดแจ้งเครื่องสำอาง รับขอ อย. เครื่องสำอาง ทุกชนิด ทุกประเภท  

บริการด้วยใจ ยินดีให้บริการ

ติดต่อสอบถามการบริการ จดอย.เครื่องสำอางได้ที่ 

 • เบอร์โทร : 095-649-3606,082-3800808
 • LINE : 095-649-3606,082-3800808 
 • ID line official account : @SLS2017
 

 • messageImage_1661574835223.jpg
  บริการขอขึ้นทะเบียน อาหาร รับจดทะเบียน (จด อย.อาหาร) ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร รับขอ อย. เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม ต่ออายุใบอนุญาตอย.ผลิต นำเข้าอาหาร รับขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร ...

 • messageImage_1661849963101.jpg
  บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ - บริการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ - ยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ - ขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย...

 • messageImage_1661852343455.jpg
  บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาทุกประเภท บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน บริการ...

 • messageImage_1662186584044.jpg
  • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผล...
Visitors: 48,052