ขอนำเข้าอาหารเสริม

บริการขออนุญาตนำเข้าอาหารเสริม

      - ขออนุญาตนำเข้า/สั่งอาหารเสริม

      - ขอต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

      - ขออนุญาตขายอาหารเสริม

      - ขอนุญาตสถานที่นำ/เก็บอาหารเสริม

 • บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารอาหารเสริม
 • บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย
 • บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน
 • บริการยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา 
 • จัดเตรียมและเช็คเอกสาร ตามมาตรฐาน ที่ อย.กำหนด 
 • ขอเลขอย.
 • จดทะเบียน
 • จดแจ้ง อย. 
 • อนุญาติผลิต-นำเข้า
 • ขอขึันทะเบียน

ทางเรามีทีมงานพร้อมดำเนินงานให้กับท่าน อย่างรวดเร็วและพร้อมรายละเอียดให้กับทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าทุกชนิดโดยดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้รับเลข อย. ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน

 • ทางเรามีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา
 • ตรวจสอบเอกสารที่จะใช้ในการยื่นกับทาง อย.
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ขออนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • จัดทำป้ายในส่วนที่ต้องใช้ติดสถานที่นำเข้า
 • มีทีมงานให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะของเจ้าหน้าที่ อย.
 • ส่งเรื่อง/ยื่นเอกสาร ทั่วประเทศ และคำขอต่างๆทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ อย.
ติดต่อ 095-649-3606 , 082-3800808

ID(เป็นเบอร์โทร) : 095-649-3606 , 082-3800808

ID : @SLS2017


 • messageImage_1661574835223.jpg
  ขอนำเข้าอาหาร https://www.lawyerthailand.biz/17346386/ บริการขออนุญาตนำอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร - ขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้า/เก็บอาหาร - ขอต่ออายุใบอนุณาตนำอาหารเข้ามาในราชอาณาจั...

 • messageImage_1662186584044.jpg
  ทางเรามีดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้ายา ทุกประเภท บริการขออนุญาตนำเข้ายา - ขอใบอนุญาตนำเข้า/สั่งยา ไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณหรือแผนปัจจุบัน - ขออนุญาตขายยาแผนโบราณหรือแผนปัจจุบัน -...

 • messageImage_1662704167922.jpg
  บริการดำเนินการขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าอาหารสัตว์ทุกชนิดทุกประเภท ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ...

 • messageImage_1661574616408.jpg
  บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาทุกประเภท บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน บริการ...

 • ห-01.jpg
  บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาทุกประเภท บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน บริการ...

 • messageImage_1661585462020.jpg
  ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม การโฆษณาเครื่องสำอาง ธุรกิจอื่นๆ ที...

 • messageImage_1661849963101.jpg
  บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ - บริการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ - ยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ - ขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย...

 • messageImage_1661850118653.jpg
  • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผล...
Visitors: 48,048