ขอนำเข้าอาหารสัตว์

บริการดำเนินการขอใบอนุญาตผลิต-นำเข้าอาหารสัตว์ทุกชนิด ทุกประเภท

 

 •     ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทวัตถุดิบ

  2. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว

  3. ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

  4. ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

  5. ประเภทอาหารสัตว์ผสมยา

  บริการรับลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์

       - ขออนุญาตขายอาหารสัตว์

       - ขออนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์

       - ขออนุญาตโฆษณาอาหารสัตว์

       - ต่ออายุ/แก้ไขใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์

  ติดต่อสอบถามการบริการ ขอนำเข้าอาหารสัตว์ ได้ที่

  เบอร์โทร : 095-649-3606,082-3800808

  LINE : 095-649-3606,082-3800808

  ID line official account : @SLS2017

 


 • messageImage_1661574835223.jpg
  ขอนำเข้าอาหาร https://www.lawyerthailand.biz/17346386/ บริการขออนุญาตนำอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร - ขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้า/เก็บอาหาร - ขอต่ออายุใบอนุณาตนำอาหารเข้ามาในราชอาณาจั...

 • messageImage_1662186584044.jpg
  ทางเรามีดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้ายา ทุกประเภท บริการขออนุญาตนำเข้ายา - ขอใบอนุญาตนำเข้า/สั่งยา ไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณหรือแผนปัจจุบัน - ขออนุญาตขายยาแผนโบราณหรือแผนปัจจุบัน -...

 • messageImage_1661574616408.jpg
  บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาทุกประเภท บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน บริการ...

 • ห-01.jpg
  บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาทุกประเภท บริการนัดหมายวันยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา บริการเดินทางดูสถานที่ ทั่วประเทศไทย บริการรับ/แจ้ง ผลการประเมินและผลการพิจารณาทุกขั้นตอน บริการ...

 • messageImage_1661852566217.jpg
  บริการขออนุญาตนำเข้าอาหารเสริม - ขออนุญาตนำเข้า/สั่งอาหารเสริม - ขอต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต - ขออนุญาตขายอาหารเสริม - ขอนุญาตสถานที่นำ/เก็บอาหารเสริม บริการนัดหมายวันยื่นคำ...

 • messageImage_1661585462020.jpg
  ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม การโฆษณาเครื่องสำอาง ธุรกิจอื่นๆ ที...

 • messageImage_1661849963101.jpg
  บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ - บริการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ - ยื่นขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ - ขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย...

 • messageImage_1661850118653.jpg
  • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผล...
Visitors: 48,054