ทนายคดีผิดสัญญาและละเมิด


  ปรึกษาทนายคดีผิดสัญญาหรือละเมิดโทร 063-995-3361  หรือ สอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com, 
SLS2017law@gmail.com


ข้อมูลในการให้บริการ

    สัญญาเกิดจากความสมัครใจทั้งสองฝ่าย หากทำไปแล้ว มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามาทางเราช่วยคุณได้  การผิดสัญญา เช่น การแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ การแจ้งบอกเลิกสัญญา ฟ้องผิดสัญญา รวมทั้งการบังคับคดีในชั้นมีคำพิพากษา

    ละเมิด เกิดจากนิติเหตุเป็นมูลเหตุของการเกิดหนี้ขึ้นมา หากละเมิดทางเรามีทางออกให้คุณ เช่น การฟ้องขับไล่ เรียกค่าเสียหาย ทำสัญญาประนีประนอม 


  • ปรึกษาทนายคดีครอบครัวและมรดกโทร 063-995-3361 หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ คดีครอบครัว เช่น ฟ้องหย่า เรียกค่าสินไห...

  • ปรึกษาทนายคดีปกครองโทร 063-9953361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.com ข้อมูลในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือ ละเลย ...

  • ปรึกษาทนายคดีล้มละลายโทร 063-995-3361หรือสอบถามข้อมูลทาง E-Mail : SLS2017law@hotmail.com,SLS2017law@gmail.comข้อมูลในการให้บริการ เขียนคำฟ้องล้มละลาย ยื่นคำให้การแก้ฟ้อง ยื่นคำฟ้อ...